Programm 2018127. ja 29. märts: inspiratsiooniõhtud Tallinnas ja Tartus
24. aprill: ideede esitamise tähtaeg
324. aprill: TOP 12 esitlused nõuandvale kogule
411. mai: 
I koolituspäev: lean meetod ja sekkumise mudel 58.juuni: II koolituspäev: lahenduse disain ja mõju hindamine
629. juuni: III koolituspäev: eelarvestamine
710. august: algatuste esitlused Arvamusfestivalil
824. august: IV koolituspäev: kommunikatsioon
928. september: V koolituspäev: pikemaajaline tegevusplaan
101. november: rahastustaotluste tähtaeg

Kes NULAs osalevad?


Otsime nutikaid, mõjusaid ja uuenduslikke ideid, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke probleeme.Tegemist võib olla Eestis välja töötatud või mujal maailmas edukalt rakendatud mudeliga.Oluline on, et see lahendaks mõnda kriitilist ühiskondlikku probleemi näiteks hariduse, rahvatervise, laste ja perede toimetuleku või muus valdkonnas.Oluline on, et lahendusel oleks võimekus omatulu teenida ja töötav finantsmudel.

Programmis
osalemine


Oleme 2018 aasta inkubaatorisse valinud 7 uut ühiskondlikku algatust, millega saad tutvuda SIINEsitajaks võib olla eraisik või organisatsioon, kellel on uuenduslik lahendus teravale ühiskondlikule probleemile.Eelistame, et idee taga oleks meeskond, seega hea on leida mõttekaaslased.Kasuks tuleb, kui tunned valdkonda, milles lahendust pakud.

Toetus parimatele
ideedele


Kuni 7 parimat ideed saavad kuue kuu jooksul osa Heateo Sihtasutuse ja kogenud mentorite toest. Inkubatsiooniprogrammis toimub 5 ühepäevast koolitust ekspertide käe all, kus arendatakse edasi lahenduste sisu, tegevus- ja finantsmudelit ning omandatakse oskusi oma lahenduse tutvustamiseks erinevatele osapooltele.Kuni 3 meeskonda saavad rahalise toe oma idee elluviimiseks.Tugi ühele ideele Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt on kuni 25 000€.

NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori on käivitanud Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Heateo Sihtasutusega.