NULA 9. hooaeg on avatud!

Millised meeskonnad inkubaatoris osalevad?

Jälgi NULA 9. lennu tegemisi: Instagramis Facebookis

Programm 2024

17. aprill: suur inspiratsiooniüritus (Erinevate Tubade Klubis)
19. aprill: inspiratsioonihommik: linnaruum (VIVISTOP Telliskivis)
25. aprill: inspiratsioonihommik: rahatarkus ja vaimne tervis (veebis)
30. aprill: ideede esitamise tähtaeg
22. mai: 15 parimat tiimi esitlevad oma ideid
27. mai: selguvad inkubaatoris osalevad tiimid
6. juuni: kick-off üritus
7. juuni: probleemi uurimise töötuba
21. juuni: lahenduse testimise töötuba
16. august: teenuse visualiseerimise töötuba
september vahehindamine
6. september: mõjueesmärgi sõnastamise töötuba
20. september mõju saavutamise töötuba
4. oktoober: kommunikatsioonisõnumite töötuba
18. oktoober: kommunikatsiooniplaani töötuba
1. november: tulumudelite töötuba
15. november: eelarve koostamise töötuba
6. detsember: tegevuskava koostamise töötuba
10. jaanuar rahastustaotluste töötuba
veebruar hooaja lõpetamine

Milliseid ideid NULAsse ootame?


Otsime nutikaid, mõjusaid ja uuenduslikke ideid, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke probleeme.Tegemist võib olla Eestis välja töötatud või mujal maailmas edukalt rakendatud mudeliga.Oluline on, et see lahendaks mõnda kriitilist ühiskondlikku probleemi näiteks hariduse, rahvatervise, laste ja perede toimetuleku või muus valdkonnas.Oluline on, et lahendusel oleks võimekus omatulu teenida ja luua töötav finantsmudel.

Programmis
osalemine


Inkubaator on kaheosaline - esimeses neljakuulises osas osaleb 10 meeskonda, kellest vähemalt 5 jätkab veel viis kuud, läbides kokku üheksakuulise inkubaatori.Idee esitajaks võib olla eraisik või organisatsioon, kellel on uuenduslik lahendus teravale ühiskondlikule probleemile.Eelistame, et idee taga oleks meeskond, seega hea on leida mõttekaaslased.Kasuks tuleb, kui tunned valdkonda, milles lahendust pakud.

Toetus parimatele
ideedele


Meeskonnad saavad osa Heateo Sihtasutuse ja kogenud mentorite igakülgsest toest.Inkubatsiooniprogrammis toimub 10  koolitust ekspertide käe all, kus arendatakse edasi lahenduste sisu, tegevus- ja finantsmudelit ning omandatakse oskusi oma lahenduse tutvustamiseks erinevatele osapooltele.Kuni 3 meeskonda saavad rahalise toe oma idee elluviimiseks.Tugi ühele ideele Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt on kuni 25 000€.

NULA on Eesti ainus ühiskondlikele algatustele mõeldud inkubaator. Inkubaator annab sulle üheksa kuu pikkuse programmi jooksul vajalikud teadmised ja asjatundlike mentorite nõu, kuidas algsest ideest elujõuline lahendus kasvatada.

Igal hooajal saavad kuni kolm algatust stardikapitaliks kuni 25 000 eurot Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt.

NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori on käivitanud Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Heateo Sihtasutusega.