NULA on Eesti ainus 
ühiskondlikele algatustele mõeldud inkubaator

Sinul on idee, kuidas kriitilist ühiskondlikku probleemi lahendada - NULAst saad vajalikud teadmised ja asjatundlike mentorite nõu, kuidas ideest elujõuline lahendus kasvatada.

Kuni kolm paremat lahendust saavad stardikapitalina 25 000 eurot Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt.

2021. aastal valiti inkubaatorisse 11 uudset algatust. 2022. aasta inkubaatorisse kandideerimine algab peagi!

Programm 2021

10. märts: NULA I inspiratsiooniüritus facebooki lehel
17. märts: NULA II inspiratsiooniüritus facebooki lehel
2. aprill: Ideede esitamise tähtaeg
22. aprill: TOP 15 pitchivad oma ideed
26. aprill: TOP 10 meeskonda jätkavad inkubaatoris
7. mai: lean-mõtlemine ja lahendatava probleemi uurimine
14.mai: lahenduse testimine lean meetodil
28. mai: sarnaste teenuste analüüsimine
4. juuni: teenuse visualiseerimine
17. juuni: TOP 10 pitchivad
27. august: kommunikatsioon
10. september: mõju hindamine
24. september: tegevuskava ja eelarve
18. oktoober: rahastustaotluste tähtaeg

Milliseid ideid NULAsse ootame?


Otsime nutikaid, mõjusaid ja uuenduslikke ideid, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke probleeme.Tegemist võib olla Eestis välja töötatud või mujal maailmas edukalt rakendatud mudeliga.Oluline on, et see lahendaks mõnda kriitilist ühiskondlikku probleemi näiteks hariduse, rahvatervise, laste ja perede toimetuleku või muus valdkonnas.Oluline on, et lahendusel oleks võimekus omatulu teenida ja luua töötav finantsmudel.

Programmis
osalemine


Inkubaator on kaheosaline - esimeses kahekuulises osas osaleb 10 meeskonda, kellest vähemalt 5 jätkab veel neli kuud, läbides kuuekuulise inkubaatori.Idee esitajaks võib olla eraisik või organisatsioon, kellel on uuenduslik lahendus teravale ühiskondlikule probleemile.Eelistame, et idee taga oleks meeskond, seega hea on leida mõttekaaslased.Kasuks tuleb, kui tunned valdkonda, milles lahendust pakud.

Toetus parimatele
ideedele


Meeskonnad saavad osa Heateo Sihtasutuse ja kogenud mentorite igakülgsest toest.Inkubatsiooniprogrammis toimub 7  koolitust ekspertide käe all, kus arendatakse edasi lahenduste sisu, tegevus- ja finantsmudelit ning omandatakse oskusi oma lahenduse tutvustamiseks erinevatele osapooltele.Kuni 3 meeskonda saavad rahalise toe oma idee elluviimiseks.Tugi ühele ideele Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt on kuni 25 000€.

NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori on käivitanud Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Heateo Sihtasutusega.