Programm 2017


128.-29. märts: inspiratsiooniõhtud Tallinnas ja Tartus
211. aprill: ideede esitamise tähtaeg
327. aprill: TOP 12 idee esitlused
412. mai: 
I koolituspäev: lean meetod ja sekkumise mudel
59. juuni: II koolituspäev: lahenduse disain ja mõju hindamine  
67. juuli: III koolituspäev: eelarvestamine
712. august: NULA algatused Arvamusfestivalil
825. august: IV koolituspäev: kommunikatsioon
96. oktoober: V koolituspäev: pikemaajaline tegevusplaan
101. november: rahastustaotluste tähtaeg

Ootame 
Sinu ideed!


Otsime nutikaid, mõjusaid ja uuenduslikke ideid, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke probleeme.Tegemist võib olla Eestis välja töötatud või mujal maailmas edukalt rakendatud mudeliga.Oluline on, et see lahendaks mõnda kriitilist ühiskondlikku probleemi, näiteks hariduse, rahvatervise, laste ja perede toimetuleku valdkondades.Väga hea, kui idee sisaldaks toimiva tegevusmudeli loomist ja sellel oleks võimekus tulusid genereerida ehk lahendus oleks sotsiaalne ettevõte.

Programmis
osalemine


Ideede esitamise tähtaeg oli 11. aprill 2017. Esitati 71 ideed. Esitajaks võib olla eraisik või organisatsioon, kellel on uuenduslik lahendus teravale ühiskondlikule probleemile.Hea kui idee taga on meeskond, aga tulla saab ka üksi. Hea kui Sul oleks varasem käivitamise kogemus kas era- või vabasektorist, aga ka selle puudumisel ootame Sind kandideerima.Hea kui Sa tunneksid hästi probleemvaldkonda, mida lahendus adresseerib.NB! Selleks, et programmi lõpus starditoetusele kvalifitseeruda, peab taotlev organisatsioon olema registreeritud MTÜ või SA vormis.

Toetus parimatele
ideedele


Kuni 6 parimat ideed saavad kuue kuu jooksul osa Heateo Sihtasutuse ja kogenud mentorite toest. Inkubatsiooniprogrammis toimub 5 ühepäevast koolitust kogenud ekspertide käe all, kus arendatakse edasi lahenduste sisu, tegevus- ja finantsmudelit ning omandatakse oskusi oma lahenduse tutvustamiseks erinevatele osapooltele.Kuni 3 meeskonda saavad rahalise toe oma idee elluviimiseks.Tugi ühele ideele Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt on kuni 25 000€.

NULA ühiskondlike algatuste inkubaatorit korraldab Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Heateo Sihtasutusega.