2024. aastal alustas inkubaatoris üksteist algatust:

Lähisuhtevägivalla ennetuse kompetentsikeskus tööandjatele

President Kaljulaidi Fond otsib uusi viise, kuidas aidata kaasa vägivallavabama ühiskonna loomisele Eestis. Meie eeltöö näitab, et Eesti tööandjatel on olemas valmisolek panustada, kuid puuduvad vajalikud teadmised ja oskused. Selleks soovimegi rajada kompetentsikeskuse, mis aitab luua lähisuhtevägivalla (LSV)-teadlikke töökeskkondi. Keskuses jagame parimaid praktikaid, kuidas LSV-teadliku tööandjana mõjusalt tegutseda, ning koolitame ja juhendame tööandjaid sel teekonnal. Samuti loome tööriistakasti LSV ennetuseks ja juhtumitega toimetulekuks töökeskkonnas ning ehitame üles LSV-teadlike tööandjate võrgustiku.

MTÜ Sa Suudad

Soovime arendada kahte ideed. Luua noorte ekspertide kogu, kes jagaksid avalikult noorte kogemusi ja vajadusi, et nii spetsialistidel kui ühiskonnas laiemalt tekiks mõistmine noorte vajadustest ja nende riskikäitumise põhjusest. Teiseks soovime luua kogemustega usaldusisiku programmi, kus varasema riskikäitumise kogemusega noored toetavad ja jõustavad tänaseid noori. Kogemustega usaldusisikud suudavad noortega samastuda ja neil puudub võimupositsioon. Nii on suurem tõenäosus, et noortel tekib usaldus ja vastuvõtlikkus abile.

Vajalik

Vajalik on ringmajanduslik jagamisplatvorm, mis võimaldab noortekeskustel ja noorteorganisatsioonidel rentida hobitarbeid ja igapäevaseid esemeid. Meie eesmärk on aidata säästa ruumi, raha ja keskkonda, pakkudes samal ajal mitmekesiseid võimalusi ka väiksematesse kohtadesse.

Leinas koos

Eesmärk on luua ühtsetel alustel, kaasaegsetel arusaamadel ja kindla
struktuuriga kujundatud teenus, mida pakutakse samadel tingimustel
erinevate kohaliku omavalitsuse piirkondades või mitme piirkonna peale
ühiselt ja mille oluline komponent on kogemusele tuginev ja leinateadlik
grupi juhtimine.

Emad tagasi tööle!

Meeskonna loodav programm on suunatud ettevõtetele ja asutustele, mis aitab vanemapuhkuselt naasvaid emasid edukalt tööellu integreerida, võttes arvesse nende muutunud elukorraldust.


Taarabox

TaaraBox on avalikus ruumis olevate prügikastide külge kinnitatav lisadetail ehk taarariiul, mille abil saab pudeleid ja purke asetada kindlalt prügikasti külge. See on alternatiiv sellele, kui tühi pudel visatakse prügikasti või asetatakse selle kõrvale. Esiteks edendab meie lahendus jäätmete sorteerimist – taara jõuab tagasi taaraautomaati, hoides keskkonna puhtana ja ressursikulu väiksena. Teiseks toetame neid, kelle sissetulek sõltub taara korjamisest, sest ära visatud taara on ära visatud raha. TaaraBox on lihtne ja praktiline lahendus nii keskkonnakaitse kui ka ühiskondliku heaolu edendamiseks, võimaldades kogukonna elanikel panustada jätkusuutlikusse ja abivajajate toetamisse.

Ööhaldjad

Meie teenus keskendub uimastikahjude vähendamisele, jagades teaduspõhist infot, pakkudes tuge ja tarvikuid ööelus osalejatele ja luues usalduslikku keskkonda uimastitega seotud teemadel avatult rääkimiseks ja abi küsimiseks.

Emba

Emba raskustekid on Eestis unikaalse kootud disainiga; masinpestavad; võrdse raskusjaotusega; ja toodetud tekstiilijäätmetest. Kliimaministeeriumi andmetel tekkis Eestis 2021. aastal 23 tuhat tonni tekstiilijäätmeid. 50% tekstiilijäätmetest läheb Eestis ladestamisele ja põletamisele. Emba raskustekkides plaanime kasutada tekstiili tootmisjääkidest tehtud kiudu, ning ümbertöödeldud puuvillast kangast.

Vanemlus

Rakendus lahku läinud lapsevanematele, aitamaks kaasa neutraalsele ning üksteist austavale suhtlusele. Rakendus toetab omavahel tehtud kokkulepete hoidmist ning pakub ühtset ülevaadet lapsega seonduva kohta mõlemale vanemale. Loome rakenduse, mis arvestab kehtivate seadustega ning on tööriistaks nii lapsevanemale kui ka peredega töötavatele spetsialistidele. Meie eesmärk on ära hoida sisutuid vaidlusi, pakkuda turvatunnet vanematele, lihtsustada spetsialistide ja kohtunike tööd ning vähendada lastega seotud kohtulahingute arvu. Rakendus aitab kaitsta lähisuhtevägivalla all kannatavaid vanemaid ning spetsialiste nende toetamises.

Avatud kontor lastehoiuga

Lapsevanemate koostöötamise kontor koos online coachinguga fokuseeritud tööaja opteerimiseks puuduliku tähelepanuga inimestele ja Montessori lastehoid.

Refarm

Refarm on üle Eesti tootjaid ja tarbijaid kokku viiv platvorm, mis toimib kui e-pood, kus iga talunik/tootja oma laoseisu uuendab. Refarm kogub tooted kokku ning viib tellijani. Lisaks sellele on Refarmist osa olemise juures tore see, et liikmena oled osa ka meie kogukonnast, kus räägime põnevatel toidu tootmise ja kasvatamisega seotud teemadel, jagame hooajalisi retsepte ning teeme muud põnevat!


2023. aastal osales inkubaatoris kümme algatust:

Sihtmik (inkubaatori käigus võeti kasutusele uus nimi - Claar Education)

Nutimaailm pakub hetkes elamist ja üha rohkem lapsi ning noori kaotab sideme oma tulevikuga. Visuaalse lihtsustamise tehnika kaudu õpetame neile eesmärkide seadmist ja ühtlasi arendame nende enesejuhtimisoskust.

Inimesekeskse vaimse tervise kogukonnateenuse arendustiim 

Vaimse tervise mured kimbutavad inimesi aina enam ning abivajajatele koheselt ja kodu lähedal pakutavaid teenuseid on vähesel määral, lisaks on teenustele saamise ootejärjekorrad pikad. Soovime luua mudelina inimesekeskse vaimse tervise kogukonnateenuse, kasutades kohaliku kogukonna ressursse, kaasates inimesi kogukonnast kogemusnõustajateks.

Kriin

Meie elustiil on muutunud nii intensiivseks, et oleme jõudmas ökoloogilise kriisi äärele ehk vajame lahendusi, mis aitaksid meil tagada tulevaste põlvkondade jätkusuutliku tuleviku. Kriin on platvorm, mis aitab meil muuta oma igapäevast käitumist rohelisemaks ja motiveerib meid mitte ainult oma harjumusi muutma, vaid premeerib meid ka selle eest!

Logopesa 

Meie eesmärk on luua lihtsasti kasutatav mobiilirakendus, mis aitab muuta logopeedide tööd efektiivsemaks ja süsteemsemaks. Nii aitame teenust muuta kättesaadavamaks, kaasata vanemaid, õpetajaid ja hoida laste motivatsiooni.

Lapsed lähisuhtevägivallas 

Lähisuhtevägivallas kasvavad lapsed jäävad liiga tihti vajaliku abita, sest lähisuhtevägivallast ja selle mõjust lapsele ei olda piisavalt teadlikud ning sellega ei osata oma töös arvestada. Loome lihtsalt kasutatava andmebaasi, mis annab koos viidete ja linkidega süstematiseeritult tõenduspõhised vastused küsimustele, mis lastega kokkupuutuvatel praktikutel lähisuhtevägivalla ja selle mõju kohta lapsele tekivad.

Rattarong.ee (Asendusvelo)

Rattarong.ee seob kiire ühistranspordivõrgu jalgrattaringlussüsteemiga ja viib “rattarongijaamas” kokku keskkonnaharidus.ee võrgustikku kuuluva koolitaja, lapsed ja õpetaja. Anname neile rohkem aega ja vajaliku varustuse, et nad üheskoos, tervislikult, odavalt ja keskkonnasõbralikult loodusesse õppima ja õpetama saaksid sõita.

Rõivaring 

Rõivaringi jaoks on peamine probleem, et taaskasutusse saadetud riided ei jõua piisavalt kiiresti või üldse abivajajateni, eriti maapiirkondades. Lahendusena arendame abipakkide süsteemi, mis parandab ka riideannetuste kvaliteeti ning samal ajal loome usaldusvõrgustiku abiorganisatsioonide vahel, et parandada annetuste vahendamist.

Räägime surmast

Surmast rääkimine on ühiskonnas tabu, mille tõttu on langenud eestlaste elulõpu kvaliteet ning suurenenud vaimse tervise probleemide tekke risk. Oleme loonud veebilehe surmast.ee, mis aitab inimestel surma ja sellega seonduvat paremini mõista (vt ka Räägime surmast Facebookis).

Sinuelu5.0

Meditsiin on viimase 20 aastaga pikendanud elatud aastaid 7-8 aasta võrra, aga tervena elatud aastate number pole suurenenud. Sinuelu5.0 loob 50+ inimestele tervikliku keskkonna, kus on ühendatud keha, vaim, hing ja meel, et pikendada täisväärtuslikult elatud aastaid.

Ühisametnik*

Lahendame kohaliku omavalitsuse tööjõuprobleemi ehitusvaldkonnas. Lahenduseks on tsentraalse ehitusvaldkonna spetsialisti teenuse pakkumine omavalitsuste liidu kaudu.

* loobus osalemast ajapuudusel


2022. aastal osales inkubaatoris kümme algatust:

NOORTE VABAMU/NoVa
NoVa pakub eesti ja vene keelt kõnelevatele noortele võimalust kaasaegseid teadmisi omandada kooli kõrvalt endale sobival ajal, kohas ja tempos. Iseõppijad saavad jälgida oma personaalset õpiteed ja luua oma eakaaslasi kõnetavat sisu, et noored ei muutuks vaid passiivseteks infotarbijateks.

Noorte Vabamu ehk NoVa tutvustus NULA Facebookis

DIGIÕPS
Digiõps viib omavahel kokku kvalifikatsiooniga aineõpetaja, kes võib asuda ükskõik millises maailma paigas, ja kooli, kus vajatakse aineõpetajat. Klassiruumis olevad õpilased kohtuvad veebitundi andva õpetajaga ekraani vahendusel. Lahendus aitab leevendada kvalifitseeritud õpetajate puudust ja vähendab kvaliteedilõhet maa- ja linnakoolide vahel.

Digiõpsi tutvustus NULA Facebookis

LIHTSAS KEELES
Alates 2025. aasta suvest on digitaalne ligipääsetavus (sh info lihtsas keeles) kohustuslik kõigile toodetele, teenustele ning avaliku sektori veebisaitidele ja mobiilirakendustele. Lihtsat keelt vajavad eelkõige intellektipuudega inimesed, eesti keelt emakeelena mitte rääkivad inimesed, lugemisraskustega inimesed, eakad ja lapsed. Lihtsas Keeles on kuutasupõhine lahendus, mis teeb lihtsa keele tõlked kättesaadavaks igal Drupali või Wordpressi lehel.

"Lihtsas keeles" ehk Arusaamise agentuuri tutvustus NULA Facebookis

KOOLIRATAS
Algatuse eesmärk on edendada rattaga liikumist koolilaste seas ning astuda sellega vastu tervise- ja kliimakriisile. Selleks töötatakse välja rattasõbraliku kooli sertifikaat, põhimõtted ja hindamise metoodika.

Kooliratta tutvustus NULA Facebookis

LELUELU
Leluelu edendab taaskasutust ja kujundab keskkonnasõbralikumaid tarbimisharjumusi, pakkudes võimalust mänguasju vahetada selleks sobivas veebikeskkonnas.

Leluelu tutvustus NULA Facebookis

RESTAILIT
ReStailit on tellimuspõhine stilistika rõivaringluse teenus, mille eesmärk on ühelt poolt pakkuda riidekapi värskendust jalajälge kasvatamata ning teiselt poolt riiete rendileandjale passiivse tulu teenimise võimalust. Eeltäidetud küsimustiku põhjal saab klient otse oma koduuksele virtuaal-stilisti poolt kokku sobitatud rendi-rõivaste paki, mis võimaldab kliendil lubada endale süümepiinade vaba riidekapi uuendust. Idee elluviimisel jääks ainuüksi 1000 kliendiga poeriiulitele 48 000 rõivaeset.

ReStailiti tutvustus NULA Facebookis

OM NOM
Om Nom vabastab ülekoormatud lapsevanemad köögiikkest! Algatus võtab koduse menüü planeerimise ja valmistamise enda õlule ning toob värskelt valminud peretoidu otse lauale. Selle tulemusena on lapsevanematel rohkem aega ja vähem pingeid.

OmNom tutvustus NULA Facebookis

MYBABYCARE*
MyBabycare on e-kursus, mille läbimise järel saab osaleja omandada mitte ainult lapsehoidja või abiõpetaja elukutse, vaid lisaks ka ainulaadseid teadmisi, kuidas alustada oma äri ilma finantsbaasi omamata. Kursuse läbinu saab avada kodus mini-lastehoiu.

MyBabycare tutvustus NULA Facebookis

TUKSU TEISE SÜDAMES!

Eestis ei ole piisavalt regulaarseid veredoonoreid, mistõttu napib verekeskustes verevarusid ja see seab paljude elud ohtu. Algatus "Tuksu teise südames" jagab infot doonoriks olemise kohta ning loob harjumuse regulaarseks vereannetuseks.

Kampaania "Tuksu teise südames" tutvustus NULA Facebookis

PRESS-F*

Tegemist on grafitikunstnikke ja oma ehitistele maalinguid lubavaid kinnisvaraomanikke ühendava portaaliga, mille eesmärk on luua mitmekesine linnaruum, mis on avatud, puhas ja inspireeriv.


*loobus osalemast ajapuudusel


2021. aastal osales inkubaatori täisprogrammis seitse algatust:

EatB4
Märt Helmja, Kristiina Noor, Ermo Eero ja Hannes Krause
Kontakt: marthelmja@gmail.com

Platvorm, mis kogub kokku info toidukaupluste poolt loovutatava toidu kohta ja võimaldab seda kasutada Toidupanga logistika efektiivsemaks korraldamiseks.

Infinder
Teele Karro ja Annemarii Hunt
Kontakt: teeleka@gmail.com

Veebiplatvorm, mis toob kokku praktikakohta otsivad õpilased ja praktikakohti pakkuvad ettevõtted, arvestades kattuvaid vajadusi ja oskusi.

Klubi Tervisefänn

Piret Klooren, Ingrid Tiido, Riina Rosenfeld
Kontakt: piret.klooren@gmail.com

Lastele ja lapsevanematele suunatud koolitusprogramm, mis ühendab tasakaalustatud toitumist, füüsilist aktiivsust ja vaimset heaolu. Koolitus võimaldab muuta pere harjumusi nii, et liikumisest saaks meeldiv elustiili osa ja tasakaalustatud toitumine tähendaks maitsvaid alternatiive.

Koostööõpe

Anni Sahkur ja Maria Kasepalu
Kontakt: annisahkur@gmail.com

Koos psühholoogidega loodud aineprogramm koostööoskuste õpetamiseks koolides, et parandada noorte teadmisi ja oskusi koostöösuhete loomisest ja hoidmisest.

NOSI

Katriin Laurson, Carmen Lilium, Teng Han Koh
Kontakt: katriin.laurson@outlook.com

Lastele mõeldud mobiilirakendus, mis sisaldab interaktiivset kokaraamatut tervislike toitude valmistamiseks ja platvormi, kus vanemad saavad oma laste tehtud toiduvalmistamise fotosid meeldivaks märkida. Rakenduse eesmärk on aidata kujundada lastes tervislikke toitumisharjumusi.

PEVICO

Raido Mihkelson, Triinu Jõesoo, Kristjan Pihus
Kontakt: raido.mihkelson@yahoo.com

Sotsiaalset isoleeritust ennetav terviklahendus, mis on suunatud inimestele, kes ei oska või pole tervise tõttu võimelised kasutama sidevahendeid oma lähedastega kontakti hoidmiseks. Lahendus on abiks ka haiglatele/hoolekandeasutustele.

WalkWise

Katre Savi, Piret Loomets, Maarja Randväli
Kontakt: savikatre@gmail com

Spetsialistide poolt juhendatud käimisgruppide süsteem koos seda toetava tehnoloogilise platvormiga. Eesmärk on luua pikaajaline ja kasutajasõbralik programm tervislike käitumusharjumuste juurutamiseks, et vähendada ülekaalust põhjustatud terviseprobleeme ja haigusi.


Lisaks osales inkubaatori esimeses osas veel neli algatust:

Düsleksia kapist välja
Kaire Kroos ja Kadi Lukenenok
Kontakt: kairekroos1@gmail.com

Algatus, mis soovib teadvustada düsleksia olemasolu ühiskonnas ja töötada selle nimel, et iga lugemisraskusega ja düsleksiaga last märgataks varakult ning ta saaks vajaliku ning tulemusliku abi.

Liigun rattaga

Anu Leisner, Mari Jüssi, Krõõt Kukkur, Kristi Rummel, Birgit Pajust, Anton Aleksejev
Kontakt: anu.leisner@gmail.com

Kodanikualgatus Liigun rattaga soovib hakata pakkuma rattaauditi teenust, et aidata ettevõtetel, asutustel, korteriühistutel selgitada välja, kui rattasõbralikud need on ning pakkuda lahendusi olukorra parandamiseks.

Pai programm

Anita Baumbach, Marget Mark, Evelyn Soidla
Kontakt: anita.baumbach@gmail.com

Õpetajate professionaalset arengut toetav programm, mis valmistab ette, paigutab koolidesse ja toetab ka edaspidi õpetajate arengupartnereid ehk coache. Eesmärk on tagada motiveeritud ja pädevatele õpetajatele püsivat tööd koolis ja ennetada nende läbipõlemist ning lahkumist haridusvaldkonnast.

Ökosaadikud

Henri Holtsmeier, Sandra Kartau
Kontakt: henri.holtsmeier@fridaysforfuture.ee

Ökosaadikute programm koolitab välja esimese põlvkonna ökosaadikuid, loob toetava keskkonna noore arenguks ja platvormi osapoolte kokku viimiseks. Ökosaadikud pakuvad koolidele ägedaid külalistunde, et aidata õpetajatel viia õpilasteni mitmekülgsemat ja terviklikumat keskkonna-alast haridust.


2020. aastal osales inkubaatoris 10 algatust:

CommuniCare
Andre-Loit Valli, Norman Vester, Siim Aksel Amer, Vadim Konov
Kontakt: andreloitv@gmail.com

Enamikku (85%) hooldekodudes elavatest eakatest külastatakse keskmiselt 2,3 korda aastas. Lahendusena pakutakse platvormi vabatahtlikele, kes aitavad leevendada oma kodukoha hooldekodude elanike suhtlusvaegust.

Fondi
Mikk Villem, Krislin Viira
Kontakt: mikk.villem@gmail.com

Riikliku eriolukorra mõjul on sissetuleku kaotanud suur osa Eesti loovisikuid. Lahendusena pakutakse kasutajate sisul põhinevat ning püsimaksete läbi toimivat ühisrahastusplatvormi, mille sihtrühmaks on sisuloojad, loovisikud ning heategevusliku suunitlusega organisatsioonid.

Helge Kool
Kersti Peenema, Marko Rillo
Kontakt: kersti@helge.app

Kooliõpilaste seas on kasvanud vaimse tervise mured. Helge on tarkvara koolipsühholoogidele, õpilastele ja vanematele toetamaks õpilaste vaimset tervist ning on suunatud ennetusele ja varasele sekkumisele.

Helirännak
Vahur Kubja, Maria Mathiesen
Kontakt: vahur@kubja.com

Eesti laste stressitase on kõrge ja sellest tulenevad probleemid õppimisel, keskendumisel ja sotsialiseerimisel. Lahendusena pakutakse muusikapaladest ning neid tunnetuslikku konteksti suunavatest harjutustest koosnevat elamusõppe formaati Helirännak.

Citizen OS kaasamisteenus
Anett Linno, Liina Guiter, Margo Loor
Kontakt: anett@citizenos.com

Arutelude algatajatel ja läbiviijatel puudub üheselt mõistetav arusaam ja oskus, kuidas tehnoloogia kaasabil viia läbi avalikke arutelusid ühiskonda muutvatel teemadel. Lahendusena pakutakse mudelit ja juhendit ühiskondlike arutelude algatajatele ja läbiviijatele, mis võimaldavad läbi mõelda ja kirja panna hea kaasava ühiskondliku arutelu aspektid, kaardistades ära kõik osapooled ja tehnoloogiad ning planeerida jätkutegevusi.

Logopuu
Kati Mäesaar, Jaanus Jegorov, Marika Padrik, Signe Raudik, Jane Meriloo, Nikita Tikhomirov
Kontakt: kati.maesaar@gmail.com

Paljud kõneprobleemidega lapsed jäävad koolieelses eas õigeaegsest ja piisavast logopeedilisest abist ilma. Vanemad on raskustes nende iseseisva toetamisega, kuna puudub süsteemne ja tõenduspõhine lahendus. Lahendusena pakutakse veebiplatvormi, kus lapsevanem saab ise testida oma lapse kõne arengu taset, leiab kiirelt ja mugavalt usaldusväärset infot ja veebipõhiseid mänge.

Liikumispäevik
Dmitri Reinmets
Kontakt: dmitri.reinmets@gmail.com

Õpilaste sportlike tulemuste talletamine, mis annab võimaluse jälgida sooritusi, arengut ja teha eneseanalüüsi. Lisaks treeningpäeviku võimalus, õpilaste vahelised väljakutsed ja tervisealane info/soovitus.

E-lapsehoidja
Liis Siiroja, Ülle Siiroja
Kontakt: liis.siiroja@gmail.com

Kodukontoris töötamist ja lastega tegelemist on keeruline üheaegselt hästi teha. Online-lapsehoidja teenus viib pered ja tööd otsivad lapsehoidjad kokku videokõne vahendusel. Arendamisel on platvorm bit.ly/onlinelapsehoidja, kuhu kontrollitud lapsehoidjad lisavad videosessioonide aegu, mida saab ka lühikese etteteatamisega broneerida raamatu lugemiseks, meisterdamiseks, koolitöödes abistamiseks või muudeks tegevusteks.

Parents Co-Working
Minna Toots, Elise Nikonov
Kontakt: hello@parentscoworking.com

Väikelaste vanematele on paras väljakutse ühendada töötegemist ja lastega olemist. Lahendusena pakutakse välja koostöötamiskeskust koos lapsehoiuga selleks, et väikeste laste vanemad ei peaks enam valima ühe ja teise vahel, vaid saaksid vaheldada tööd ja lapsega olemist endale ja oma lapsele sobivas rütmis.

Xero
Maarja Karmin, Ann Hiiemaa, Eva-Liisa Pärtel
Kontakt: maarja.karmin@gmail.com

Xero eesmärk on vähendada toidu mahakandmist jaekettides, pakkudes oma rakenduse abil lisavõimalust ülejääva kauba kiireks realiseerimiseks. Ostjad saavad soetada tavapärasest suurema soodustusega kaupa ning pakkujad saavad vähendada ülejäägiga kaasnevaid kulusid.

2019. aastal osales inkubaatoris täismahus 6 algatust:

Andmekool
Teele Pehk, Maarja-Leena Saar, Kristjan Maasalu, Marko Vaik
Kontakt: teele@okee.ee

Probleem on Eestis vähene digivõimaluste kasutamine riigi strateegilises juhtimises ning digikodanike vähene teadlikkus oma õigustest. Lahendusena tõstetakse avaliku sektori juhtide, ettevõtjate ja huvikaitsjate andmepädevust – selleks eestindatakse koolitusmaterjale ja luuakse avatud valitsemise prototüüpe.

Wise Waste Collect
Marika Mägi, Helena Vipre, Reelika Preegel
Kontakt: marika@beautypanic.ee

Probleemiks on sorteerimata jäätmed iluteeninduses - hetkel ei tegele ükski osapool jäätmete sorteerimise ja taaskasutusse suunamisega. Lahendusena luuakse ilumaailma prügi ja pakendi sorteerimise teenus, kaasates kolmikahela kõik lülid – maaletooja, iluteenindaja ja lõpptarbija.

SELFres
Mari-Liis Sults, Siret Paasmäe
Kontakt: mari.liis.sults85@gmail.com

Probleemiks on, et õpilased on koolisüsteemi surutud kastide järgi ja õpilase juhtimisega tegelevad kool ja õpetajad (mitte õpilane ise). Lahendusena luuakse õpilase personaalse õpitee päevik SELFres, mille abil saab õpilane ise oma õppimist planeerida.

Jututaja
Katre Liiv, Mari-Liis Sööt, Anu Leps
Kontakt: liivkatre@gmail.com

Probleemiks on vanemaealiste üksildus, isoleeritus ühiskonnast ja sotsiaalse elu hääbumine. Lahendusena luuakse põlvkondadevahelist suhtlust hooldekodudes elavate eakate ja noorte vahel, tuginedes Norra sotsiaalse ettevõtte GenerasjonM kogemusele.

Köömen
Dan Prits, Anna Suvi, Jameela Prits, Anneli Chhabra, Kristi Aas
Kontakt: dan@internationalhouse.ee

Probleemiks on, et Eestisse saabunud pagulastel on keeruline tööturule siseneda. “Köömen” toetab pagulaste tööturule sisenemist ja karjääri alustamist Eesti toitlustusvaldkonnas 6-kuulise arenguprogrammi kaudu.

GTL labor
Maarja Hallik, Anu Tammeleht, Mirell Merirand, Merike Saar
Kontakt: maarjah@tlu.ee

Probleemiks on, et praegune haridus ei valmista noori ette olema aktiivsed maailmakodanikud. GTL labor toob koolidesse päris projektid formaalõppe osana, kus õpilastel on võimalik panustada oma kogukonna arengusse ja samal ajal omandada 21. sajandi oskusi ja teadmisi nagu koostöö, loovus, ettevõtlikkus.

Inkubaatori esimeses osas kevadel 2019 osalesid veel lisaks 4 algatust:

Superheroes
Kairi Rais, Eva Ponomarjov, Pirgit Lohk, Tiina Kärsna
Kontakt: eva@superheroes.ee

Probleemiks on Eesti naiste madal osalus ettevõtluses. Lahendusena viiakse Superheroes (tüdrukute ettevõtlusprogramm) uuele tasandile, tõstes fookusesse süvendatult finantskirjaoskuse õpetamise, eneseteadlikkuse ja ettevõtluse, et valmistada naisi paremini ja põhjalikumalt ette ettevõtjaks hakkamisel, sellel teekonnal püsimisel ja kasvamisel.

ChangeMakers Center
Andrei Sadovoi, Merili Ginter, Erkki Kuber, Carmen Toomet, Kerly Piirsalu, Kätlyn Jürisaar
Kontakt: merili@sev.ee

Probleemiks on haridussüsteemi üldine ülesehitus, mis ei soodusta noorte õnnetunnet. Lahendusena tahetakse noortel aidata leida tuleviku perspektiivi ning läbi mõtestatud tegevuse ja enesearengu tekitada pikkajalisi suhteid tööandjatega või edukat iseseisvat tegutsemist ettevõtlusmaailmas. Selleks luuakse enesearengut ning ettevõtlusteadmisi pakkuv huvikool Changemakers Center.

PALA
Merilin Vernik, Johanna Lukk, Joanna Laast, Margit Bastig, Taavi Audo
Kontakt: merilinvernik@gmail.com 

Probleemiks on toiduraiskamine ja söögikõlbuliku toidu äraviskamine toitlustusasutustes. Lahendusena luuakse rakendus, mille kaudu toitlustajad saavad odavama hinnaga maha müüa päeva jooksul ülejäänud toidu.

Paranduskelder
Lauri Mei, Jiri Krejci, Jaana Ahlberg, Gloria Niin, Svjatoslav Orlov
Kontakt: laurimei@icloud.com 

Probleemiks on, et suur osa kasutuskõlblikke esemeid jõuab jäätmejaama, kuigi need oleksid vähese parandamisega kasutatavad. Lahendusena luuakse mitmeid töökodasid hõlmav keskus (paranduskelder), kus inimesed saavad ise esemeid parandama tulla, jagatakse oskusteavet või materjale ja pakutakse teenust.


2018. aasta osalejad 

Klassijuhataja arenguprogramm

Mari Mäekivi, Krista Arro

Klassijuhataja arenguprogramm loob paremat suhtlust kooli ja kodu vahel ning pakub terviklikku tuge klassijuhatajale, kelle roll pole alati selge, kuid vastutus noorte arengu toetamisel on suur.

Kontakt: maekivimari@gmail.com 

Tugitakso

Ingrid Kõrgema, Liina Heinmäe, Gerli Hummel

Tugitakso avardab erivajadustega inimeste transpordivõimalusi, kaasates sõiduvahendusplatvorme. Arendatakse tervikteenust, kus juht pakub kliendile tuge sõltuvalt tema vajadustest – lisaks sihtkohta sõidutamisele aitab näiteks kliendi tema neljanda korruse korterist taksosse.

Kontakt: ingrid.korgema@gmail.com 

EduLab

Tarvo Metspalu

EduLab meeskond on töötanud välja loodus-, tehnika-, ja teadusalaste huviringide stardikomplektid, mida saavad kasutada koolid ja teised noortega tegelevad asutused insenertehniliste oskuste õpetamiseks põneval ja praktilisel moel.

Kontakt: tarvo@makerlab.ee

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus

Eva-Liisa Kaaristo, Külli Holsting

Algatuse idee on viia lasteaedadesse ja koolidesse Prantsusmaal ja Skandinaaviamaades suurepäraseid tulemusi andnud SAPERE meeltepõhine toiduõpe, mis tutvustab lastele erinevaid maitseid ja toidu tekstuure, aidates neil kujundada õiged toitumisharjumused, mille tulemusena on väheneb laste ülekaal.

Kontakt: evaliisa.kaaristo@gmail.com

Laste Akadeemia

Aneth Tuurmaa, Marliin Koolmeister

ESTudent tegeleb õppevara loomise ja arendamisega ning loob veebiplatvormi, mille kaudu nii õpetajad, lapsevanemad kui ka teised spetsialistid (eripedagoogid, logopeedid, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad) saavad tellida õppimist toetavad abivahendeid hariduslike erivajadustega õpilastele.

Kontakt: aneth.tuurmaa@gmail.com

HopeHolders

Sigrid Tammiste, Elen Preimann, Dagmar Narusson

HopeHolders viib läbi turvalise veebikeskkonna kokku kogemusnõustajad ja inimesed, kes on sattunud emotsionaalselt keerulisse olukorda (näiteks lähedase haigestumine või töökaotus).

Kontakt: stammiste@gmail.com

Seniorship

Anna-Liisa Palatu, Kai Reinfeldt, Jevgeni Širai

Seniorship vahendab eakatele praktikaprogramme, mis loovad vanematele inimestele võimalusi ümberõppeks ja tööturule naasmiseks läbi praktikal osalemise.

Kontakt: annaliisa.palatu@gmail.com 

Eelmiste aastate vilistlaste Topsiringi, Alustavat õpetajat toetava kooli ja Käpp ja Käsi tegevuste kohta saad lähemalt vaadata ka järgmistest videotest.
2017 aastal läbisid inkubaatori ja arendasid oma tegevusmudelit kuus algatust – Asendusõpetajate süsteem, Alustavat õpetajat toetav kool, Spinner praktikaprogramm, Liikumisretsept, Käpp ja Käsi ning Mure Pooleks.


Asendusõpetajate süsteem
Teibi Torm, Priit Jõe, Maris Viires, Jüri Käosaar
Asendusõpetajate süsteemiga luuakse veebipõhine, üle-eestiline asendusõpetajate vahendussüsteem ja koolitusprogramm, mis aitab kiirelt õpetaja ainetunnid üle võtta – et koolijuhid saaksid lihtsalt tagada asendustundide kvaliteedi. 

  facebook.com/Asendusopetajad

teibitorm@gmail.com

Alustavat õpetajat toetav kool
Triin Noorkõiv, Laura Komp, Kristjan Lepp, Leelo Valgma
Hea alguse meeskonna soov on kujundada Eestis alustavate õpetajate toetamiseks vajalikud võrgustikud, kompetentsid, teenused ja nende pakkumine, mis on õpetajatöö alguses kõige kriitilisemad.

  www.alustavatõpetajattoetavkool.ee

  facebook.com/alustavatopetajattoetavkool

triin.noorkoiv@gmail.com

Spinner praktikaprogramm 
Evelyn Sepp, Jana Pavlenkova, Darja Saar, Anton Ossipovski
Spinner on tööpraktika programm, millega soovitakse tutvustada keskkoolinoortele Eesti idufirmade ja teiste uuendusmeelsete tehnoloogiaettevõtete töökultuuri ja väljakutseid. Programmi eesmärk on pakkuda läbi praktika lühiajalist töötamis- ja õppimisvõimalust ettevõtetes ja anda seeläbi inspiratsiooni, eeskujusid ja kontakte, mida rakendada hiljem ka oma kodukohas. Esimene pilootprogramm on suunatud esmalt Ida-Virumaalt pärit muukeelsetele nooretele.

sepp.evelyn@gmail.com

Liikumisretsept 
Eeva-Liisa Sibul, Eda Vallimäe
Liikumisretsepti meeskonna soov on ühendada esmatasandi meditsiin ja fitness-sektor. Idee tuumaks on terviseedendusprogramm, mis baseerub sarnastel välismaa praktikatel, luues rohkem võimalusi krooniliste haigustega inimestele sobivateks treeninguteks. Olulisteks uuendusteks oleks (pere)arsti poolt välja kirjutatava liikumisretsepti laiem juurutamine, liikumisnõustamine ning partnerasutuste (spordiklubide) võrgustiku välja arendamine.

  http://liikumisretsept.ee

eeva-liisa.sibul@kliinikum.ee

Käpp & Käsi vangide treeningprogramm 
Minna Sild, Sandra Liiv, Helis Karp, Mariliis Tilk
Käpp & Käsi viib omavahel kokku varjupaiga koerad ja vangid. Loome vangidele treeningprogrammi, mille käigus nad omandavad baasoskused koerte sotsialiseerimiseks ja kuulekustreenimiseks. Iga kinnipeetav, kes programmis osaleb, saab treenimiseks varjupaiga koera, kellega paari kuu vältel igapäevaselt tegeleda. Koerad omandavad käitumisoskused, mis suurendavad nende kodustamise võimalusi. Kinnipeetavad saavad läbi koolitusprogrammi võimaluse leida mõtestatud tegevust vanglas viibides ja positiivse sotsialiseerumiskogemuse koertega suheldes.

minnasild@gmail.com

Mure Pooleks - vaimse tervise teemalised vestlusgrupid noortele
Diana Vähi, Karen-Pauliin Konks, Sandra Volmer
Mure pooleks meeskond arendab sotsiaalvaldkonna tudengite poolt juhitud vaimse tervise teemalisi vestlusgruppe noortele vanuses 15-26. Gruppides on kuni kaheksa liiget ja programm kestab 8-12 nädalat ning on suunatud praktiliste toimetulekuoskuste arendamisele, sotsiaalsele õppimisele ja ühiste kogemuste jagamisele.

murepooleks.ee

www.facebook.com/murepooleks

dianavahi1@gmail.com

2016. aastal läbisid inkubaatori ja arendasid oma tegevusmudelit seitse algatust – Vaikuseminutid, Saagu Valgus, Uimastitarvitajate rehabilitatsioonikeskus, Topsiring, Kalamaja Avatud Kool ja Tagasi Kooli + programm ja Rahvusvaheline maja.


Vaikuseminutite meeskond loob unikaalset tõenduspõhist programmi, mis viib teadlikkust kasvatavad (ingl k mindfulness) enesejuhtimise harjutused riikliku haridussüsteemi kaudu lasteni. Eesmärgiks on töötada süsteemselt valitud organisatsioonidega, mis saavad olla eeskujuks kõigile koolidele ja lasteaedadele.

 vaikuseminutid.ee

 facebook.com/vaikuseminutid


Saagu Valguse lahenduse sisuks on edasi arendada ja laiendada Saagu Valguse integreeritud laste- ja perekeskuse mudelit, mis pakub kompleksteenust kooli ja omavalitsuse poolt suunatud abivajavatele lastele ning töötab parima tulemuse saavutamiseks paralleelselt nende laste peredega. Idee aluseks on oma vajalikkust tõestanud ja positiivset tagasisidet saanud Raplamaa heategevusliku lastekeskuse tegevus, ning selle keskuse tegevusmudeli alusel loodud keskused Järvamaal, Võrus ja Pärnus.

info@saaguvalgus.ee

Uimastitarvitajate rehabilitatsioonikeskuse eesmärgiks on käivitada tõenduspõhine programm, mis keskenduks nii noorele kui tema perele ning oleks vabatahtlikkuse alusel. Programmis osalev laps saaks järjepidevalt nõustamist, psühhoteraapiat, käiks koolis ja tegeleks oma huvialadega. Lapsevanemad osaleksid pereteraapias ja saavad individuaalset nõustamist. Programmi eeskujuks on Kanadas, Ungaris ja Portugalis jm tegutsev rehabilitatsioonikeskuste programm Portage.

kadriann.lee@gmail.com

Topsiringi eesmärgiks on arendada 2017. aasta kevadeks välja võimekus toimida avalike sündmuste korraldajate alalise partnerina korduvkasutatavate joogitopside teenuse pakkujana. Seeläbi soovitakse aidata kaasa ressursikasutuse tõhustamisele, saaste vähendamisele ning korduvkasutamise põhimõtete edendamisele Eesti avalikel üritustel.

topsiring.ee

facebook.com/topsiring


kadri.kaarna@gmail.com

Kalamaja Avatud Kool on algatus, mille raames luuakse Eestisse uut tüüpi kool. Sellest koolist saab avatud mudel, selle lähtealused, töökorraldus ja metoodikad saavad olema avalikud ning kõigile huvilistele kättesaadavad. Õppetöö toimub ligi 50% ajast läbi projektiõppe, sh Service Learning ehk kogukonnaõppe põhimõtete alusel.

avatudkool.ee

facebook.com/avatudkool

helen.sabrak@avatudkool.ee

Tagasi Kooli+ programmiga luuakse 9.-12. klasside õpilastele karjääriõpetuse ja ettevõtlikkuse valikkursuse mudel, kus kursuse sisu loovad ja korraldavad õpilased ise lähtuvalt oma vajadustest, kutsudes tundidesse erinevate eluvaldkondadega tegelevaid külalisõpetajaid ja inimesi väljastpoolt kooli. Lisaks koolitundidele saavad õpilased leppida nendega kokku töövarjutamisi, ekskursioone ja muid koostöövorme, mis nende õppimist toetavad.  

huvitavkool.blogspot.com

kerttu@tagasikooli.ee

Rahvusvahelise maja idee on luua Tartusse kohtumispaik, kuhu inimesed saavad tulla ja kogeda kultuuriliselt ja etniliselt mitmekesist atmosfääri, osaleda töötubades ja tegevustes, mis annab võimaluse turvaliselt tunda, pakkudes samal ajal uus-sisserändajatele võimalust omandada oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud eluks Eestis. Lisaks pakutavatele töötubadele (uusimmigrantide ja eestlaste poolt) oleks keskuse ühendavaks faktoriks Araabia stiilis kohvik. Algatuse eeskujuks on sarnased positiivse mõjuga algatused Põhjamaades.

ethicallinks.org

facebook.com/ethical.links

info@ethicallinks.org