NULA inkubaator pakub sinu meeskonna vajadustele kohandatud arengukava koos vajaliku mentorlusega – seda kõike idee algfaasis, mil abi on vaja kõige enam. Aitame sinu ideel kiiremini ja targemalt kasvada elujõuliseks algatuseks! 

Inkubaator on kaheosaline - esimesed kaks kuud (mai ja juuni) on inkubaatorisse valitud meeskondadel võimalus oma ideed täpsustada ning testida. Juulikuust jätkavad ca pooled meeskonnad põhjalikumalt idee edasiarendamisega. Vaata täpsemat programmi SIIT.


Juunist jaanuarini toimub koostöös mentoritega 10 praktilist koolituspäeva ning individuaalsed nõustamised.
 Programmi keskmes on lahenduse sisu ja mõju ning toimiva rahastusmudeli disainimine. Inkubatsiooni läbinud ideed saavad kandideerida KÜSKi poolt välja pandud kolmele kuni 25 000-eurosele toetusele.

Inkubaatoris töötame meeskondadega nende väljakutsete kallal ja meie fookuses on:
  • Lahenduse disain ja testimine sihtrühmaga
  • Mõju mõõtmine
  • Eelarve ja finantsplaani koostamine
  • Kommunikatsioonitegevused
  • Meeskonna tugevused ja nõrkused
  • Tegevuskava loomine lahenduse rakendamiseks
Kui sul on idee, mida tahaksid inkubaatoris edasi arendada, täida lihtne kandideerimisvorm SIIN.

Koolitajad


Jaan Aps
Mõjuhindamise ekspert 

Jaan Aps veab eest ühiskondliku mõju hindamisele keskendunud ettevõtet Stories For Impact, mille nõustamis- ja uuringuteenuste kliendid on nii avalikust ja erasektorist kui vabaühenduste hulgast. Jaan oli Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kaasasutaja ja eestvedaja (2012-2019) ning korduvalt auhinnatud noorteprogrammi Changemakers Academy käivitaja (2016). Majandusteaduse magistrikraadiga Jaan Aps on mõju hindamise teemal ka rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert ja mitmete käsiraamatute (kaas)autor. NULA inkubaatoris viib Jaan läbi mõju hindamise koolituse koos selle järgnevate üks-ühele nõustamiskohtumistega.

Pirkko Valge
Heateo SA tegevjuht

Pirkkol on põhjalik kogemustepagas nii vabaühenduste kui erasektori maastikult. Ta on Heateo Sihtasutuses töötades ja sellele eelnevalt professionaalse vabatahtlikuna nõustanud mitmeid Eesti juhtivaid vabaühendusi nende strateegiat, rahastust, mõju hindamist ja kommunikatsiooni puudutavates küsimustes. Varasemalt on Pirkko töötanud KPMGs juhtimiskonsultandina ja Swedbankis juhtide arendamise valdkonnajuhina. NULAs koolitab ja nõustab ta algatusi sekkumise mudeli kujundamisel.

Mari Arnover

teenusedisainer ja kliendiuuringud.ee asutaja

Mari koolitab NULA inkubaatoris tiime teenusedisaini teemadel ning aitab vaadata loodavat lahendust läbi kliendi/kasutaja silmade. Ta on suure pildi nägija, keda inspireerib inimene ja inimkesksed lahendused. Mari suhtleb ja kuulab palju (teeb uuringuid), näeb seoseid ja mustreid, mõtestab ning paneb need kokku strateegiaks. Olles olnud mõlemal pool lauda, pakub Mari täna teenusedisaini enda ettevõttes Kliendiuuringud.ee. Teenusedisaini valdkonnas on ta olnud ca 10 aastat, turunduses-brändijuhtimises ca 15 aastat.

Marek Unt
strateegiline kommunikatsioonikonsultant ja sõnumiekspert

Marek on varasemalt juhtinud kommunikatsiooni globaalselt Boltis ja olnud Wise’i PR-juht Euroopas. Hetkel aitab ta kasvuetapis ettevõtteid nende sõnumi ja kommunikatsioonistrateegiate arendamisel, olles töötanud koos ettevõtetega nagu Grünfin, Cachet, Scoro, Yaga, Planet42 ja Jobbatical. Marek pakub NULA inkubaatoris inspiratsiooni ja praktilisi teadmisi, juhendades meeskondi kommunikatsioonisõnumite väljatöötamise ja kommunikatsiooniplaani koostamise töötubades.


Mentorid

NULA inkubaatori algatusi nõustavad mitmed võimekad mentorid.

Andrus Purde
Outfunnel'i tegevjuht
Andrus Purde on Outfunneli asutaja, kelle eesmärk on ühendada turundus- ja müügimaailma. Enne seda oli Andrus Pipedrive'i turundusjuht ja aitas ettevõttel kasvada nullist 70 000+ maksva kliendini üle kogu maailma. Ta on töötanud Skype'i Londoni kontoris erinevates turundusalastes rollides ning töötanud erinevate Euroopa tehnoloogiaettevõtetega nõustaja või investorina. Ta on aktiivne osaleja Euroopa tehnoloogia- ja turundusmaastikul, esineb regulaarselt idufirmade üritustel.

Ain Peil

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik
Ain Peil on Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik, kes omab head ülevaadet ja mitmekülgset nõustamiskogemust ka Eesti avalikust sektorist laiemalt. Ta käivitab Siseministeeriumis ennetusprojekte ja tegeleb ka nende arendustööga (nt SPIN). Ain koolitab Eesti ennetusspetsialiste rahvusvahelise projekti raames ja on mentoriks ja koolitajaks algkoolide õpetajatele VEPA programmis.

Katriin Jüriska
mentor ja ärinõustaja
Katriin oli Uuskasutuskeskuse tegevjuht aastatel 2009-2019. Tal on kogemus sotsiaalse ettevõtte pankrotist väljatoomisest ning ehitamisest 10 poe ja üle 1 miljoni eurose käibega sotsiaalseks ettevõtteks. Varasemalt on Katriin tegutsenud toitlustussektoris, olles 2004. aastal Hookah House-i idee autoritest ja käivitajatest ning juhtides aastatel 2006-2008 US Invest’ile kuulunud kohvikuketti. Lisaks Uuskasutuskeskuse juhtimisele on Katriin nõustanud Kiusamisvaba Kooli ja Saagu Valguse meeskondi ning olnud mentoriks NULA inkubaatoris Käpp ja Käsi meeskonnale. Hetkel tegutseb ta mentori ja ärinõustajana.

Brett Astrid Võmma
Katana loovjuht
Brett on tootedisainer ja disainijuht, kes on töötanud mitmetes tehnoloogiasektori ettevõtetes. Brett on kogenud kasutajakogemuse hindamises ja teenusedisainis ning juhtinud disainiga tegelevaid meeskondi nii müügihaldustarkvara pakkuvas Pipedrive's kui turvalist online identifitseerimist pakkuvas Veriffis, mis on mõlemad ühed Eesti suurimad start-up edulood. Olles töötanud alustavate ettevõtetega, teab Brett hästi, kuidas läheneda toote või teenuse disainimisele just sellises faasis.
 
Tarvet Imala
Playtech'i äriprotsesside analüütik ja tootejuht
Tarvetil on head teoreetilised teadmised ja pikaajaline kogemus finantsteenuste ja tarkvaraarenduse valdkonnas. Tarvetit sütitab uuenduslike ideede väljatöötamine ja nende rakendamine. Tarvet toetab meeskondi lahenduse väljatöötamisel ning sihtrühmadega valideerimisel.

Kalev Rundu
Bob W. vanemtootejuht ja Imblue kaasasutaja
Kalev on vanemtootejuhina töötanud nii isikusamasuse tuvastamise teenust pakkuvas ettevõttes Veriff kui ka teises Eesti ükssarvikus, müügijuhtimistarkvara tootvas Pipedrive'is. Tal on kraad loomemajanduses ja enam kui 10-aastane kogemus digitaalsete toodete kallal töötamisel, millest osa veetis Bigbankis, tegeledes hoiuste, tarbimislaenude ja maksete UX-i parandamisega ning tervishoiuidus Salu, mis pakub digitaalset alternatiivi perearstile.

Anna-Liisa Reinson
Produktize asutaja ja tootearenduse mentor Tehnopolis
Anna-Liisa on juhtinud toodete ja teenuste kliendikeskse digitaliseerimise ja automatiseerimise IT-projekte juba üle kümne aasta. Suurema osa oma kärjäärist on ta olnud digitaalse tootearenduse juhi rollis, mis hõlmab endas kliendiuuringuid, teenusedisaini, kasutuskogemuse disaini, IT-süsteemide arhitektuuri analüüsi ja tarkvaraanenduse juhtimist. Anna-Liisa hoolitseb kõikides tootearenduse projektides selle eest, et loodav teenus on disainitud ja arendatud lõppkasutajast lähtuvalt selliselt, et see lahendaks kindlat probleemi ning hoiaks kokku kasutajate aega ajakulukate manuaalsete toimingute tegemisel.

Mari-Liis Sööt
Riigikantselei strateegiadirektor ja MTÜ Jututaja asutaja
Tema ülesanne strateegiadirektorina on viia ellu Eesti 2035 pikaajalist arengustrateegiat, seista hea avatud valitsemise põhimõtete eest, koordineerida valitsuse eesmärkide elluviimist ning edendada avaliku sektori innovatsiooni. Varasemalt töötas Mari-Liis justiitsministeeriumis, kus ta pani aluse teadmistepõhist poliitikakujundamist toetavale analüüsitalitusele, mida ta ka ise pikalt juhtis. Ta on Eesti korruptsioonivastase poliitika peamine arhitekt. Lisaks on Mari-Liisi huvialaks olnud karistus- ja vangistuspoliitika nügimine inimesi rohkem kaasava kui välistava süsteemi poole. Teda paelub müüride ületamine ning sidus ühiskond.

Elise Ojasoo
laste ja perede heaolu ekspert ja eeskõneleja
Elise on töötanud üle seitsme aasta Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonnas, kus ta tegeles laste heaolu ja õiguste tagamisega riigis. Elise oli üks lastekaitseseaduse autoritest ning alaealiste õigusrikkujate reformi eestvedajaks. Tema üheks tegevuseks oli ka teiste riikide parimate praktikate Eestisse toomisega. Elise oli Eesti esindaja Euroopa Nõukogu lapse õiguste komitees ja üheks ÜRO inimõiguste nõukogule esitatud Eesti raporti peamistest koostajatest. Ta juhtis Lastekaitse nõukogu ja osales tellija ja hindaja rollis mitmete erinevate lapse õiguste ja heaolu teemaliste uuringute valmimisel. Elise on töötanud ka Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis, kus ta juhtis laste ja perede heaolu osakonna tööd ning koordineeris Tallinna lastekaitsetööd ning Tallinna lasteasutuste ja lastele ning peredele mõeldud teenuste pakkumist.

Teibi Torm
algatuste Asendusõpetajad ja Tagasi Kooli asutaja
Teibi juhib Tagasi Kooli algatust, olles varasemalt töötanud õpetajana, koolitajana ja projektijuhina väga erinevate haridusega seotud organisatsioonide juures. Teibi on ka üks Noored Kooli SA loojatest, mis toob haridussüsteemi juurde uusi motiveeritud ja väljaõpetatud õpetajaid. Teibi on osalenud kahel aastal ka ise NULA inkubaatoris ja tõmmanud käima uue ühiskondliku algatuse asendusõpetajate vahendamiseks koolidesse. Läbi ja lõhki haridusinimese ning kogenud projektijuhi ja algatuste käivitajana on Teibi suurepärane nõuandja just haridusvaldkonnas alustavatele algatustele.

Kai Klandorf
Riigikantselei avaliku sektori innovatsioonitiimi projektijuht ja tunnustatud coach
Enne Riigikantseleis töötamist oli Kai Eesti ühe suurima huvikaitsele keskenduva katusorganisatsiooni Eesti Vabaühenduste Liidu (EVL) tegevjuhina. Kail on mitmekülgne kogemus avalikust ja kolmandast sektorist, ta on suurte projektijuhtimiskogemustega. Tema ekspertvaldkonnad on vabaühenduste juhtimine, kriitiline mõtlemine ja äriprotsesside täiustamine.