NULA inkubaatoriga otsib KÜSK koostöös Heateo Sihtasutusega nutikaid, mõjusaid ja uuenduslikke ideid, mis lahendaksid teravaid ühiskondlikke probleeme näiteks hariduse, rahvatervise, laste ja perede toimetuleku valdkondades. Soovime panna inimesi vaatama tavapärastest lahendustest kaugemale, tooma mujal maailmas hästitöötavaid mudeleid Eestisse või looma ise täitsa uusi lahendusi.

Lisaks inkubatsioonile korraldame igal aastal NULA raames stardirahastuse konkursi ja pakume kuni kolme parima lahenduse käivitamiseks ja katsetamiseks kuni 25 000€ suuruseid toetusi. 

Stardirahale on oodatud kandideerima MTÜ või sihtasutuse vormis tegutsejad, kes vajavad oma uudse lahenduse testimiseks või käimalükkamiseks pooleteiseks aastaks stardikapitali. Konkursile kandideerijad peavad olema viimase kahe aasta jooksul oma lahendusega läbinud kas NULA või mõne muu sarnase inkubaatori, arengukiirendi või - programmi. Lahendus peab olema välja töötatud toimiva finantsiliselt jätkusuutliku ja toimiva tegevusmudelina.

2017. aastal ootame lahendusi kirjeldavaid projekte 1. novembriks digitaalselt allkirjastatuna aadressil kysk@kysk.ee.

Kandideerimiseks on vaja läbi lugeda tingimused, veenduda konkursile sobivuses ja kasutada projekti esitamisel ette antud taotlus- ja eelarvevorme.


Kandideerimisel peavad meeskonnad olema valmis novembri teises pooles oma algatusi KÜSKi poolt kokku pandud hindajate tiimile esitlema. Projektide toetamise otsustab KÜSKi nõukogu detsembrikuu keskel.

Lisainfo:

Mari-Liis Dolenko
KÜSKi vabaühenduste toetusprogrammi juht
655 6423
mariliis@kysk.ee